top of page

Pozitif Köpek Eğitmenleri Akademisi

Zaman POKEAK'ın bir parçası olma zamanıdır!

Pozitif Köpek Eğitmenliği Eğitim Programı

Kendi köpeğimi eğitmek

Köpek Eğitmenliğine Giriş Programı

Köpek eğitmenliğini bir meslek olarak düşünenlerin kariyer planlarına bir başlangıç noktası olan birinci kur, aynı zamanda hayat boyu köpeklerine en doğru yöntemlerle eğitim ve yaşam şansı sunmayı hedefleyenler de dahil olmak üzere köpeklerle yaşamı paylaşan herkese uygun bir eğitim programıdır.

Köpek eğitmeni olmak

Profesyonel Köpek Eğitmenliği Programı

Profesyonel köpek eğitmeni olmak isteyen herkesin kariyerine güçlü bir başlangıç yapabilmesi için, birinci kurda aldığı temelin üzerine ileri düzey bilgi ve beceriler eklenir. Teorik eğitim davranış bozukluklarında yoğunlaşırken pratik eğitim sınav seviyesinde itaat çalışmaları ve danışan ilişkilerinde uzmanlaşma pratikleri içerir.

Pozitif köpek eğitmeni olmak

Köpek Eğitmenliğine Giriş

Program Başlığı: Köpek Eğitmenliğine Giriş Programı / Pozitif Köpek Eğitmenliği Eğitimi 1. Kur
Eğitimciler: Psikolog Eylül Çınar, Pozitif Köpek Eğitmeni Sedat Benseson, Pozitif Köpek Eğitmeni Tülay Çığıraç
Programın Amacı: Katılımcıların köpek davranışı, öğrenmesi ve pozitif köpek eğitimine dair geniş teorik bilgi altyapısını oluşturmak, uygulamalı dersler ile bu alanlarda gelişmelerine fırsat vermek böylece de katılımcıları Profesyonel Köpek Eğitmenliği Eğitim Programına hazırlamak.
Katılım Koşulu: Uygulamalı eğitimlere katılabilecek lokasyon yada ulaşım imkanlarına sahip olmak
Maksimum katılımcı sayısı: Ankara ve İstanbul için her sınıfta 20 kişi.
Eğitim Süresi: 40 saat online teorik eğitim haftada 4 saat olacak şekilde Zoom Platformu üzerinden yapılır. 

                     70 saat yüz yüze pratik eğitim her hafta hem İstanbul hem de Ankara'da hafta sonları yapılır.

Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verilir. 

Pozitif Köpek Eğitmenliği Eğitim Programı

1. Kur Teorik Müfredat

1. Öğrenme Teorisi

Öğrenme teorisi canlıların bilgi, beceri ve davranışları nasıl edindiğini açıklar. Öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini, bazı yöntemlerin diğerlerinden neden daha etkili olduğunu ve çevresel faktörlerin öğrenme sürecini nasıl etkilediğini anlatır.

o Davranış Nedir?

o Hareketin Başlaması

o Öğrenme Nedir?

o Klasik (İlişkisel) Koşullanma

o Edimsel Koşullanma

o İntraspesifik Sosyal Öğrenme

o Davranış Elde Etme Teklikleri

 

2. Etoloji

Köpek etolojisi, bilimsel bir perspektiften köpek davranışlarının incelenmesidir. Bu, köpeklerin çevreleriyle, diğer köpeklerle ve insanlarla nasıl etkileşimde bulunduğunu gözlemlemeyi ve anlamayı içerir. Etologlar, iletişim, sosyalleşme, saldırganlık, oyun ve bölgecilik gibi köpeklerin sergilediği çeşitli davranışları incelerler. Köpek etolojisi incelenerek, köpeklerin ihtiyaçları, duyguları ve motivasyonları daha iyi anlaşılır.

o Köpeğin Evrimi

o Köpeğin Gelişim Evreleri

o Duyusal Beceriler

o Köpeklerde İletişim

 

3. Eleştirel Düşünme

Mantıklı düşünme; bilgiyi analiz etme, argümanları ve kanıtları önyargısız bir şekilde değerlendirme yeteneğini ifade eder. Varsayımları sorgulamayı, farklı perspektifleri incelemeyi ve mantıklı sonuçlara ulaşmayı içerir. Eleştirel düşünme, bilinçli kararlar verebilmek, problem çözebilmek ve açık fikirli olabilmek gibi birçok beceriyi geliştirir.

o Eleştirel Düşünmenin Kavram ve Prensipleri

4. Gündelik Hayata Uygunsuz Davranışlar

Köpeklerin aslında kendi içerisinde normal olan davranışları, bazen bulunduğu ev ya da çevre için sıkıntı verici hale gelir. Bu noktada bunları analiz etmek ve doğru yönlendirmelerle sorunları, köpeğin doğal ihtiyaçlarını yönlendirerek çözmek gerekir. 

o Gündelik Hayata Uygunsuz Davranış Nedir? Davranış Problemlerinden Nasıl Ayırt Edilir?

o Köpeğin Yaşamsal Tatmini

o Tuvalet Alışkanlığı Geliştirme

o  Sosyal Hayata Uyumsuz Davranışlar ve Doğru Tercih Oluşturma

o Uygunsuz Yeme Davranışları

o Tahrip Edici Davranışlar

 

5. Köpek Bakımı

Her köpek sahibi ve eğitmeni köpeklerin sağlığını basit düzeyde takip edebilmeli, veteriner hekimlere danışırken temel bilgi sahibi olmalıdır.

o Aşılar ve Paraziter Uygulamalar

o Bulaşıcı Hastalıklar ve önlemleri

o Bulaşıcı olmayan, yaygın hastalıklar

6. Etik

Köpek eğitiminde tıpkı bakımında olduğu gibi, daha adil ve insancıl standartların oluşturulması, eğitim sürecinin köpek refahı ve doğal ihtiyaçlarını önde tutarak yönetilmesi prensipleri konuşulur.

o Köpek eğitiminde etik

Pozitif Köpek Eğitmenliği Eğitim Programı

1. Kur Pratik Müfredat

1. Ekipmanlar ve Kullanım İlkeleri

2. İletişim (Geri Bildirim) Sesleri

3. Davranıştan Komuta Ulaşma Prosedürü

4. Operant Koşullandırma Pratikleri

5. İletişim & Etkileşim ve Motivasyon Geliştirme Teknikleri

6. Dürtü Kontrolü

7. Davranış Elde Etme Teknikleri

8. Köpek Beden Dili Okuma Becerileri

9. Tercih ve Beceri Geliştirme

10. Sevk Kayışı Kullanma Teknikleri

11. Temel İtaat Komutları

12. Yaşam Kolaylaştırıcı Komutlar

Profesyonel Köpek Eğitmenliği Eğitimi

Program Başlığı: Profesyonel Köpek Eğitmenliği Eğitimi / Pozitif Köpek Eğitmenliği Eğitimi 2. Kur
Eğitimciler: Psikolog Eylül Çınar, Pozitif Köpek Eğitmeni Sedat Benseson, Pozitif Köpek Eğitmeni Tülay Çığıraç
Programın Amacı: Katılımcıları pozitif köpek eğitmenliği kariyerlerine başlayabilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgi ve beceriler ile donatmak.
Katılım Koşulu: Birinci kuru bitirmek, uygulamalı eğitimlere kendi köpeğiyle katılabilecek lokasyon yada ulaşım imkanlarına sahip olmak
Maksimum katılımcı sayısı: Ankara ve İstanbul için her sınıfta 10 kişi.
Eğitim Süresi: 40 saat online teorik eğitim haftada 4 saat olacak şekilde Zoom Platformu üzerinden yapılır. 

                     70 saat yüz yüze pratik eğitim her hafta hem İstanbul hem de Ankara'da hafta sonları yapılır.

Eğitim sonunda katılımcılara Köpek Eğitmenliği Sertifikası verilir. 

Pozitif Köpek Eğitmenliği Eğitim Programı

Teorik Müfredat 2. Kur

1. Öğrenme Teorisi

Öğrenme teorisi canlıların bilgi, beceri ve davranışları nasıl edindiğini açıklar. Öğrenmeyi nörolojik, bilişsel, içsel ve dışsal deneyim katmanlarında ele alır.

o Öğrenmenin Basit Nörofizyolojisi

o Bilişsel Bilgi Edinme ve Bilgileri Hatırlama Süreçleri

o İntersipesifik Gözlemsel Öğrenme

o Sezgisel Öğrenme

 

2. Etoloji

Köpek etolojisi, bilimsel bir perspektiften köpek davranışlarının araştırılmasıdır. Seçici çiftleştirme ile oluşan ırk gruplarının genetik davranışlarını anlamak ve ırklarda kalıtımsal olarak görülen davranışları incelemek için çalışır.

o Seçici Çiftleştirme

o Çoban Köpekleri

o Av Köpekleri

o Çalışan Köpekler

o Teriyerler

o Spor Köpekleri

o Spor Dışı Köpekler

o Refakatçi Köpekler

o Kucak Köpekleri

o Henüz Tanınmayan ve Tanımlanmayan Köpekler
 

3.Köpek Eğitmenliğinde Bilimsel Bakış Açısı Geliştirme

Köpek eğitiminde çevre, köpek ve danışan ilişkilerini bilimsel bakış açısıyla farklı perspektifler göz önüne alınarak değerlendirme ve duruma özel çözümler getirebilmek ile mesleki gelişim açısından büyük önem taşıyan doğru akademik bilgi edinimi üzerine odaklanılır.

o Köpek Eğitiminde Uygulamalı Eleştirel Düşünme

o Köpek Davranışı Alanındaki Bilimsel Araştırmaları Analiz Etme ve Yorumlama

​4. Davranış Problemleri

Köpekler de tıpkı insanlar gibi gerek genetik gerek çevresel etkilerle bir takım davranışsal problemler sahibi olabilir. Bunların iyi tanınması, doğru ve duruma özel rehabilitasyon teknikleri sayesinde hem köpek hem de sahibinin hayatı kolaylaştırılır.

o Davranış Problemlerine Etki Eden Çevresel Faktörler

o Davranış Problemlerine Etki Eden Genetik Faktörler

o Davranış Problemlerini Çalışmaya Başlamadan Önce İnsan Köpek İlişkisinde Yapılandırılacak İlk Dört Faktör

o Tuvalet Problemleri

o Ayrılık Anksiyetesi

o Fobi ve Korkular

o Reaktivite

o Agresyon

o Özel Popülasyonlarda Davranış Problemleri

5. Danışan Danışmanlığı

Köpek eğitiminin belki de en önemli noktası danışan ve köpeğe özel ortak çözümler üretmek, bunları danışana aktarmaktır. Başarılı bir eğitim, eğitmen danışan ve köpeğin ortak çalışmasıyla mümkün olur. Bir eğitmenin başarısı ise danışanını sürecin tüm adımlarının merkezine alabilirse mümkün olur.

o Danışmanlık yapmaya başlarken

o Danışanla çalışırken

o Eğitimin sonuçlandırılması

o Grup Eğitimlerinin Yapılması

6. Etik

Köpek eğitmeninin mesleki olarak danışanına, köpeğe ve meslektaşlarına karşı olan sorumlulukları üzerine konuşulur. 

o Eğitmenin mesleki ve hukuki sorumlulukları

Pozitif Köpek Eğitmenliği Eğitim Programı

Pratik Müfredat 2. Kur

1. Show Komutları Örnekleri

2. Davranış Bozukluğu Rehabilitasyonlarında Etkileşim Pratikleri

3. Danışan ile İletişim ve Danışan Yönetimi

4. Sınav - Yarışma Hazırlık Çalışmaları

Seminer ve etkinliklerimizden ilk siz haberdar olun!
bottom of page